Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą albo masz firmę uzyskującą przychód z twórczości badawczo-rozwojowej, możesz skorzystać z ulgi podatkowej IP Box. Ma to na celu obniżenie podatku dochodowego do 5%. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, żeby wdrożyć to rozwiązanie i czym jest ewidencja IP Box, którą również musisz prowadzić.

Co to jest IP Box?

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy uzyskujący dochód z kwalifikowanych praw z pracy badawczo-rozwojowej i rozliczający się poprzez PIT albo CIT mają prawo korzystać z ulgi podatkowej. Pozwala to na obniżenie preferencyjnej stawki podatku do 5%.

Ulga jest możliwa również wtedy, kiedy do projektu zrzeszasz osoby z wewnątrz firmy albo współpracujesz z innymi twórcami. Przydatnym narzędziem jest elektroniczny system ewidencji pracy zdalnej, który daje wiele praktycznych opcji, w tym kontrolowania działań, efektów oraz czasu aktywności. Co więcej, IP Box ewidencja jest konieczna do uzyskania ulgi.

Kto skorzysta z IP Box?

Ulga jest stworzona dla podatników uzyskujących przychód z działalności rozwojowo-badawczej (może być wyłącznie rozwojowa albo badawcza). Istotne jest, żeby wykonana praca była zaliczona do kwalifikowanych rodzajów praw własności intelektualnej i wymieniona w katalogu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT albo art. 24d ust. 2 ustawy o CIT. Wśród takich elementów są m.in.:

  • licencja,
  • patent,
  • autorski program/kod komputerowy,
  • prawo do wyhodowanej odmiany roślin,
  • prawo ochronne.

Ewidencja IP Box

Żeby w pełni kontrolować kwotę możliwą do opodatkowania stawką 5%, konieczna jest odpowiednio prowadzona ewidencja IP Box. Program, który to umożliwia, jest wygodnym narzędziem, pozwalającym na dokładną analizę wszystkich działań. Dzięki temu masz pewność, że ulgą są objęte prawidłowe koszty pracy twórczej, z wyłączeniem tej zleconej albo nietwórczej. O niższą stawkę podatku mogą się ubiegać zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa.