Prowadzisz własną działalność gospodarczą lub firmę badawczo-rozwojową i zastanawiasz się, czym jest IP Box? Pojęcie to wprowadza możliwość uzyskania ulgi, a dokładniej obniżenia składki podatku do 5% w wypadku pozyskiwania dochodów z działań określonych w ustawie, jako kwalifikowanie prawa własności intelektualnej. Sprawdź, czym dokładnie jest IP Box i jak prowadzić skuteczną ewidencję.

Rozwiązanie IP Box dla firm

Rozwiązanie IP Box jest polecane dla podatników PIT oraz CIT, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują pracę badawczo-rozwojową i uzyskują przychody z kwalifikowanych IP, czyli takich, które są objęte prawem ochronnym lub patentem (wymienione w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT oraz art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT). Koszty pozyskiwane są na podstawie sprzedaży praw własności intelektualnej albo licencji. 

Elektroniczny system ewidencji pracy zdalnej

Do weryfikowania warto zdecydować się na elektroniczny system ewidencji pracy zdalnej, który usprawnia działania, podnosi ich efektywność i umożliwia szczegółową ocenę oraz kontrole prowadzonych czynności zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Wśród dodatkowych zalet jest zyskanie praktycznego narzędzia do archiwizacji dokumentów, dysponowania zadaniami i kontraktowania czasu aktywności, a także przekazywania danych do działu finansowo-księgowego.

Tak prowadzona ewidencja IP Box z wykorzystaniem funkcjonalnego systemu informatycznego ułatwia rzeczywistą ocenę wykonywania działań twórczych i nietwórczych w trakcie tworzenia projektów czy programów. Pozwala też na zorganizowanie pracy w jednym miejscu, na różnych poziomach zaangażowania twórców, z możliwością dostępu dla kilku osób (każdy pracownik otrzymuje indywidualne dane do logowania) i pełną kontrolą wszystkich poszczególnych elementów, od pomysłu przez finalizację i rozliczenie efektów.

Ewidencja IP Box

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, spółkę lub firmę wykonującą pracę badawczo rozwojową, masz możliwość korzystania z 5% stawki podatku dla uzyskiwanych przychodów. Jeśli interesuje Cię ewidencja IP Box, program umożliwi prowadzenie szerokich działań w obrębie całego realizowanego projektu, a przede wszystkim komunikację, współpracę czy kontrolę osób współpracujących, jak i pracowników związanych bezpośrednio z Twoją działalnością.