Każda organizacja powinna zadbać o to, by jej infrastruktura IT była jak najlepiej chroniona. Obecnie można przeprowadzać szereg różnych działań, by sprawdzić, czy środowisko informatyczne jest całkowicie bezpieczne i skuteczne. Jednym z nich są na przykład tak zwane pentesty. Z tego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie one polegają i kiedy oraz po co warto je przeprowadzić. Przeczytaj i sprawdź!

Testy bezpieczeństwa – podstawowe informacje

Warto wiedzieć, że testy penetracyjne  bo o nie chodzi – to kontrolowane i zamierzone ataki hakerskie, których celem jest ocena jakości zabezpieczeń informatycznych w danej organizacji. Weryfikacji mogą podlegać na przykład aplikacje, strony, a nawet całe sieci. W trakcie pracy specjaliści sprawdzają między innymi, czy w badanym środowisku nie występują żadne luki lub błędy w systemie operacyjnym, przez które osoby niepowołane mogłyby w łatwy sposób wejść w posiadanie wrażliwych informacji. Dobrze przeprowadzone pentesty powinny jak najlepiej odzwierciedlać prawdziwe ataki hakerów, ponieważ tylko wtedy dostarczą przydatnych i rzetelnych informacji. Co do zasady testowanie kończy się opracowaniem raportu, który musi zawierać wiadomości o ewentualnych nieprawidłowościach oraz propozycje ich skutecznego wyeliminowania.

Jak często należy przeprowadzać ocenę bezpieczeństwa?

Wielu ekspertów nie ma wątpliwości, że im częściej dana organizacja będzie przeprowadzała weryfikację, tym lepiej dla niej. Warto jednak wprowadzić pewną regularność i zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem wykonywać cykliczne testy penetracyjne. Na pewno optymalnym rozwiązaniem dla zdecydowanej większości środowisk jest coroczne przeprowadzanie pentestów. Dodatkowo takie działania należy także wykorzystywać w sytuacji, gdy zostały wprowadzone znaczące zmiany w najważniejszych obszarach danego systemu lub gdy doszło na przykład do jakiegoś incydentu i trzeba wdrożyć usprawnienia w strukturze IT.

Sekret cyberbezpieczeństwa tkwi w testowaniu

Nie ulega wątpliwości, że kontrolowane ataki hakerskie są jednym z najskuteczniejszych sposobów na sprawdzenie firmowych zabezpieczeń informatycznych. Niespodziewany cyberatak zdecydowanie będzie kosztować przedsiębiorstwo więcej niż test penetracyjny, dlatego na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Każda organizacja we współpracy z wykwalifikowanymi fachowcami powinna wypracować własną procedurę sprawdzania najważniejszych obszarów.